delen delen op facebook delen op twitter delen op linkedin volgen volgen op linkedin volgen op linkedin

Marian Vaags
TrainingsacteurTrainingsacteur aangeboden

Als trainingsacteur heb ik ervaring als slachtoffer/dader bij trainingen van de Rechercheschool en speel ik diverse rollen in trainings- en toetssituaties bij de Fontys Hogeschool Mens en gezondheid. Bijvoorbeeld als patiënt, familielid of stagebegeleider Hierbij speel ik ook rollen in vreemde talen. Communicatie is bij het spelen van de rollen zeer belangrijk. Naast het spelen geef ik ook feedback.

Daarnaast heb ik zeer verschillende types gespeeld in het theater, voor artiestenbureaus en als zelfstandig artiest.

Mede door mijn opleiding als psycholoog bezit ik kennis van diverse gespreks- trainingsmodellen zoals klinische gespreksvoering, informatieve gespreksvoering, slechtnieuwsgesprekken, motiverende gespreksvoering, omgaan met agressie en emoties, de 4 G's van feedback, STARR model, ABCD van agressie, Belbin, RET, SMART, DISC, Vermunt leerstijlen, LSD model, assertiviteitstraining, Big Five.

Zelf heb ik trainingen gegeven op het gebied van solliciteren, presenteren, gespreks- en verkooptraining, projectvaardigheden, sociale vaardigheden en theater/mime.

Ik ben bekend met verschillende werkvormen zoals rollenspel, sollicitatiegesprekken, klachten, regietheater, mediation model, klassikaal lesgeven, individuele coaching en studiebegeleiding, rolwissel, simulaties, bedrijfs- en onderwijsfilms, tv-film.

Een goed inlevingsvermogen en improvisatievermogen behoren tot mijn gereedschap en ik reageer alert op veranderingen in de spelsituatie.

Contact